کارشناس دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی:

 • همکاری در تهیه استراتژی‌های مختلف مارکتینگ
 • تعامل با سایر اعضای تیم‌های مارکتینگ 
 • نظارت بر اجرای کمپین‌های اجرا شده
 • تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های دوره‌ای از فعالیت‌ها 
 • بررسی گزارش‌های ارائه شده از طرف سایر اعضای تیم مارکتینگ

مهارتهای مورد نیاز:

 •    آشنایی با ابزارهای تحلیل وبسایت مانند گوگل آنالیتیس، سرچ کنسول و…
 •    آشنایی با SMS مارکتینگ
 •   آشنایی کافی با ایمیل مارکتینگ
 •   آشنایی کافی با تبلیغات اینترنتی ( گوگل ادز، پتلفرم‌های تبلیغاتی داخلی و شبکه های اجتماعی )·
 •   آشنایی با سئو
 •   آشنایی با مفاهیم و سرفصلهای و دیجیتال مارکتینگ و راهکارهای گوناگون تبلیغات آنلاین
 •   اجرای کمپین هایی مارکتینگ و بهینه سازی در صورت نیاز و گزارش دهی از عملکرد کمپین ها
 •   آشنایی با ابزارهای تبلیغاتی گوگل

 شرایط و محل کار:

 • مهرشهر کرج
 • ساعت 8 تا 17 (روزهای شنبه تا چهارشنبه)